badiuzzaman

Badiuzzaman dan Kebangkitan Tauhid

Anjaya Wibawana Ketua Griya Madani Indonesia (GMI) Menjelang kejatuhan Kekhalifaan Turki Usmani, lahirlah bayi ajaib, Said ( 1877-1960). Kelak orang tersebut menjadi mujadid, tokoh utama gerakan Islam di Kebangkitan Turki. […]